Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.235

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
 
1.	Модуль «Первинні документи»

1.1.		Реєстр первинних документів
1.1.1.	Оптимізовано швидкість відкриття документів, створених на основі шаблонів, що містять більше 200 рядків.
1.1.2.	У робочу область вікна Реєстру первинних документів, додано колонку «Електронна». У колонці міститься значення «Так» або «Ні» в залежності від наявності ознаки у полі «Електронна» у Додатку 2 та Податковій накладній.
1.1.3.	Доопрацьовано копіювання документу Податкова накладна. При копіюванні Податкових накладних у вікні «Дата виписки» присутня опція «Дата виникнення зобов'язання співпадає з датою виписки». Якщо опція не встановлена, дата виникнення зобов’язань копіюється з первинного документу.
1.1.4.	Доопрацьовано функцію повторної відправки квитанції. Функція доступна на вкладці квитанцій про доставку. Повторно відправляється квитанція про доставку. Якщо є квитанція з результатом обробки, відправляється квитанція про доставку та квитанція з результатом обробки документа. Функція працює тільки для документів, які були прийняті після 235-ого оновлення.
1.1.5.	Заборонено редагування вихідних первинних документів, що були відправлені, крім відхилених контрагентом.

1.2.		Автоматична обробка
1.2.1.	Додано механізм автоматичної зміни маршруту обробки ПН та Додатку 2. У налаштуваннях «Відправка первинних документів контрагенту» додано нову опцію «Відправляти необроблений контрагентом документ у контролюючий орган після закінчення: ___». У опції вказується термін (у днях), на протязі якого система буде очікувати результат обробки документа контрагентом. Якщо за вказаний термін від контрагента не надійшло затвердження або відхилення, документи автоматично відправляються у ДПС на реєстрацію. Відповідно змінюється статус документу. Після успішної реєстрації документу, контрагенту надсилається документ та квитанція про реєстрацію.

1.3.		Довільне підписання
1.3.1.	Виправлено відновлення файлів довільного підписання з резервної копії.

2.	Модуль «Адміністрування»

2.1.		Параметри системи > Підпис
2.1.1.	Змінено налаштування підписання документів. Для різних типів документів: Податкова накладна, Додаток 2, Акт, Рахунок, Інші додано окреме налаштування комплекту підписів.

2.2.		Параметри системи > Документообіг
2.2.1.	Додано нову опцію «Автоматичне збереження зареєстрованих у ДПС документів на диск у форматі PDF». Якщо опція встановлена всі документи, для яких є Квитанція 1, автоматично зберігаються на диску комп’ютера у файлах формату PDF. Каталог, у якому зберігаються документи, обирається у полі, розташованому безпосередньо під опцією.

2.3.		Параметри системи > Загальні
2.3.1.	Змінено розташування опції «Друкувати номери сторінок при роздрукуванні РПН». Опцію перенесено до розділу «Адміністрування/Параметри системи/Загальні».

2.4.		Сертифікати > Заявки на сертифікат
2.4.1.	Виправлена помилка некоректного експорту в заявку символу «Ґ». Після імпорту такої заявки у полі «Назва організації» відображався символ "?". Символ «Ґ» замінено на «Г».
2.4.2.	У вікні розділу «Заявки на сертифікат» підключено сервіс "Конфігуратор таблиці", за допомогою якого можна налаштовувати відображення колонок даних. Конфігуратор викликається натисканням кнопки панелі інструментів . Для того, щоб відобразити або приховати колонки даних, зніміть або встановіть відповідні галочки у вікні конфігуратора.
2.4.3.	У вікні розділу «Заявки на сертифікат» додано поля, що містять реквізити організації: «Місцезнаходження», «ІПН», «Телефон». По замовчуванню поля не відображаються у вікні модуля. Для налаштування відображення полів скористайтеся «Конфігуратором таблиці».
2.4.4.	У вікні «Формування заявок на сертифікат» додано можливість редагування та ручного введення даних у обов'язкове поле "Номер телефону".
2.4.5.	Змінено формат імені файлу заявок на сертифікат і секретних ключів: введено транслітерацію серії паспорта.
2.4.6.	Заборонено функцію експорту у PDF для заявок на сертифікати, що не були згенеровані.

3.	Модулі «Звітність»

3.1.		Щомісячна персоніфікація, Річна персоніфікація, Додатки ПФУ
3.1.1.	Додано інформаційне попередження: «Тимчасово прийом даного звіту в електронному вигляді неможливий до врегулювання на законодавчому рівні». Попередження виводиться при спробі електронної відправки Додатка 2,3,8, Річної та щомісячної персоніфікації і додатків ПФУ до 2011 р. Нагадуємо, згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 28 жовтня 2013 року №20-2 звітність в електронному вигляді Пенсійний фонд не приймає. Дані звіти приймаються лише безпосередньо у відділеннях Пенсійного фонду України.

3.2.		Єдиний внесок 
3.2.1.	Для Додатків 4, 5, 6 та 7 додано вкладку «Протокол перевірки» для закритого документу. Після подвійного кліку на помилці у вкладці «Протокол перевірки», відкривається вікно документу. Курсор позиціонується на місці помилки.
3.2.2.	Заблоковано копіювання звіту в минулий період.

3.3.		Реєстр звітів
3.3.1.	В меню додано команди «Правка > Відмітити все» і «Правка > Зняти відмітки». За командою «Відмітити все» відбувається автоматичне позначення всіх документів обраного періоду. Команда «Зняти відмітки» відміняє виконане раніше позначення документів.

4.	Модуль «Облік ПДВ > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»

4.1.	Для функції «Файл > Імпорт > Імпорт з файлів передачі даних .ZDI» виправлені помилки імпорту файлів з опцією «Додати рядки». Імпортовані рядки додаються до існуючих. Якщо реєстр складається з декількох порцій, то рядки додаються у останній порції. Виправлена помилка додавання пустого рядка у вкладках реєстру.
4.2.	Виправлено помилку імпорту Реєстру податкових накладних з шаблону Excel. Імпорт відбувається лише при закритій вкладці «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних».
Якщо вкладка реєстру відкрита, при спробі імпорту виводиться повідомлення про необхідність закінчити роботу з Реєстром податкових накладних та закрити його.
4.3.	Доопрацьовано структури файлів xml для експорту у форматі «обміну звітністю» та експорту у форматі «з квитанціями». 
4.4.	Оновлено структури файлів dbf та txt для імпорту полів:
•	на вкладці «Отримані»: «ПН, за якою проводиться коригування», «Підстава для коригування под. кредиту»;
•	на вкладці «Видані»: «ПН, за якою проводиться коригування», «Дата отримання покупцем РК», «Підстава для коригування под. зобов.».
Оновлено інструкцію з імпорту Реєстру виданих и отриманих податкових накладних у форматі dbf та txt.– файл «Структура файлов импорта Реестра НН (DBF, TXT).pdf». Файл розташовано у каталозі «\Medoc\help\manuals».
4.5.	Доопрацьовано збереження помилок реєстру у протоколі перевірки. Після виконання перевірки під час відправки або підписання, помилки, знайдені у реєстрі, фіксуються у протоколі перевірки модуля.

5.	Модуль «Довідники > Співробітники»

5.1.	Додано перевірку при імпорті даних з DBF :
- контроль на обов’язкове заповнення полів: ІПН, прізвище, ім’я. Якщо одне з цих полів не заповнено, дані співробітника не імпортуються;
- контроль дублювання даних, в залежності від обраних опцій: при співпаданні ІПН виконується оновлення даних співробітника, або дані співробітника не імпортуються до довідника;

6.	Модуль «Зарплата»

6.1.	Адміністрування > Налаштування > Довідники.
Додано індекс інфляції за травень 2014 р. - 103,8. 
6.2.	Налаштування > Види оплат > Компенсаційні нарахування > Індексація доходів.
На вкладці «Додаткові показники» додано опцію «Розрахувати індексацію пропорційно до відпрацьованого часу», при встановленні якої працівникові розраховується індексація пропорційно відпрацьованим дням у межах прожиткового мінімуму.
6.3.	Розрахункова відомість > Розрахунковий лист.
Виправлено помилку відображення суми розрахунку середнього заробітку за минулий період у «Лікарняному по вагітності». Помилка виникала, якщо співробітник відпрацював не повний місяць.
6.4.	Звіти > Список працівників розрахункова відомість.
Виправлено відображення колонки порядкового номеру у бланку «Список працівників розрахункова відомість».
Додано опцію «Макс. заповнений аркуш», що дозволяє оптимізувати компоновку звіту на аркуші.
6.5.	Додано можливість переглядати «Розрахунковий лист», натиснувши два рази ліву кнопку миші на періоді з меню «Кадрові дані співробітника».
6.6.	Виправлено помилку розрахунку НДФЛ з компенсації звільненим співробітникам, яка нараховувалась не в місяць звільнення.
6.7.	Налаштування > Види оплат > Оплата по середньому > Військові збори.
З грошових доходів мобілізованих осіб не утримуються податки та збори. Зміни внесено згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації». Закон набрав чинність з 8 червня 2014 р.
6.8.	Кадрові дані.
У особовій картці співробітника додано розділ «Відпустки», що містить дані про відпустки співробітника. Розділ призначений виключно для перегляду інформації. Редагування та доповнення даних у розділі не виконується.

7.	Функція Друк в PDF

7.1.	Виправлено помилку експорту у форматі PDF для документів Податкова накладна та Додаток 2, що виникала у ОС Windows XP.
7.2.	Доопрацьовано друк Оригіналу та Копії документів Податкова накладна та Додаток 2. 

8.	Модуль Експорт у форматі НКЦПФР

8.1.	Реалізована можливість експорту нової квартальної та фінансової звітності, яка діє з 01.01.2014.

9.	Модуль Банківські рахунки

9.1.	У розділі «Налаштування автообробки банківського модулю» на вкладці «Експорт відповідей» змінено номер наказу на «Наказ 853 МФУ».
9.2.	Реалізовано запам’ятовування клієнтських налаштувань головного вікна банківських рахунків.

10.	У електронну довідку до програмного комплексу внесено зміни: 
•	додано розділ «Допоміжні сервіси > Корзина»;
•	додано розділ довідки з експорту первинних документів «Модулі програми > Первинні документи > Реєстр первинних документів > Робота з первинними документами > Експорт первинних документів»;
•	додано розділ з описом функції копіювання первинних документів «Модулі програми > Первинні документи > Реєстр первинних документів > Робота з первинними документами > Копіювання документу»;
•	змінено розділ, що містить довідку з автоматичної обробки первинних документів «Модулі програми > Первинні документи > Автоматична обробка».

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	У довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ) додано нові коди:
1001730	Проведення антитерористичних операцій, інших спеціальних заходів та забезпечення правопорядку на державному кордоні
2501700	Надання одноразової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

2.	Оновлено Довідник пільг.

 НОВІ ФОРМИ 

Державна казначейська служба
FDOMVL04	Довідка про операції в іноземній валюті.

Міністерство культури
MK300105	Фінансовий план підприємства.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна казначейська служба
FDODVL04	Довідка про операції в іноземній валюті.

Державна служба статистики
Подача в електронному вигляді:
S0700502	1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла.

Податкова інспекція
Оновлено файл xsd згідно листа Міндоходів у формі:
J1310201	Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість.

Скасовано перевірку на обов’язкове заповнення полів «За договором від» та «№ договору» (у заголовку документу):
J1201205	Додаток №2
F1201205	Додаток №2.

Первинні документи
Видалено контрольні цифри у формі:
PD013002	Трудовий договір між працівником і фізичною особою, що використовує найману працю.

Звітність емітентів
Збільшено кількість символів у полі «Зміст інформації» у формі:
E0300703	Додаток 7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 Оновлено налаштування консолідації до форм 

Податкова інспекція
J0303403	Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу
J0111704	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121704	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151704	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
J0114004	Додаток ВП до рядків 19-22, 24-27 та 29-32 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0131404	Додаток ВП до рядків 24 - 27 та 29 - 32 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0301205	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0311203	Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
J0303503	Податкова декларація туристичного збору
J0140805	Додаток ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0313503	Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
J0302102	Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
J0803403	Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
J0834101	Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.1
J0834201	Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 (населення)
J0602003	Податкова декларація з плати за землю
J0620101	Додаток 1 до податкової декларації з плати за землю
J0620201	Додаток 2 до податкової декларації з плати за землю
J0320101	Дод.1 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за викиди..стаціонарними джерелами забрудн.
J0302001	Податкова декларація екологічного податку
J0836103	Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0836203	Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0803602	Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0103505	Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи
J0135002	Дод.1 до податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи
J0299806	Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
J0108101	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0100113	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0100513	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0120013	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)
J0101207	Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0100311	Декларація з податку на прибуток банку
J0900108	Ф1. Баланс
J0901702	Ф1. Консолідований баланс
J0181701	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

 Форми, до яких додано підказки 

Податкова інспекція
J0110104	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110204	Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110305	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111503	Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180101	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180201	Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180301	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181501	Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

 Форми, до яких оновлено підказки 

Податкова інспекція
J0104702	Звіт про контрольовані операції
F0104702	Звіт про контрольовані операції
J0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
F0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях