Завантажити

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.232

  НОВІ ФОРМИ  

Звітність емітентів
E0529101	Додаток 29 (ч.1) Титульний аркуш
E0529201	Додаток 29 (ч.2) Зміст
E0529301	Додаток 29 (ч.3) Інформація про емітента
E0529401	Додаток 29 (ч.8) Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
E0529501	Додаток 28 (ч.6) Інформація щодо посади корпоративного секретаря
E0529601	Додаток 29 (ч.4) Інформація про посадових осіб емітента
E0529701	Додаток 29 (ч.5) Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
E0529801	Додаток 29 (ч.6) Відомості про цінні папери емітента
E0529901	Додаток 29 (ч.7) Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
E0530001	Додаток 30 Звіт про стан об'єкта нерухомості
E0531001	Додаток 31 Інформація про конвертацію цінних паперів
E0532001	Додаток 32 Інформація про заміну управителя
E0533001	Додаток 33 Інформація про керуючого іпотекою
E0534001	Додаток 34 Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
E0535001	Додаток 35 Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
E0536101	Додаток 36 (ч.1) Інформація про іпотечне покриття
E0536201	Додаток 36 (ч.2) Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
E0536301	Додаток 36 (ч.3) Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
E0536401	Додаток 36 (ч.4) Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
E0537001	Додаток 37 Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

  ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Податкова інспекція
Збільшено кількість знаків в полі «Зміст доповнення» до 1000 символів:
J0302102	Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Первинні документи
Змінено кількість знаків у графах 7,10,12 до 3 символів:
PINV1201	Ф.№ инв-3 Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей

Інша звітність
S0110010	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Державна служба статистики
S2700409	4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур
S2701110	13-заг. Надходження молока на переробні підприємства