Персонал – найцінніший ресурс будь-якого суб’єкта господарювання, що потребує організації належного управління ним. Від того, яким чином буде побудована система ведення обліку праці залежить ефективність діяльності підприємства в цілому.


Облік заробітної плати ще декілька років тому здійснювався в ручному режимі, що передбачав обробку усіх операцій перевіреним «журнальним» способом. Розглядаючи цей напрямок роботи слід відмітити, що він потребував і потребує нині значних витрат часу та фінансових витрат на своє фактичне забезпечення, а це в свою чергу призводить до надмірної завантаженості бухгалтера та зростання кількості паперів, що його супроводжують. Що все казати про облікові особливості на підприємствах, штат яких формує величезна кількість співробітників або має місце розгалуженість їх структури.

З метою спрощення ведення обліку заробітної плати сьогодні активно впроваджується відповідне програмне забезпечення, що дозволяє повністю автоматизувати більшість напрямків фінансової діяльності підприємства, включаючи облік заробітної плати.

ІС ПРО – один з програмних продуктів, що здатний позитивно вплинути на ефективність управління персоналом. Беручи до уваги зацікавленість керівництва в цьому питанні, недоцільно не розглянути всі переваги, які він пропонує своїм користувачам.

Проблеми сьогодення і переваги автоматизації обліку ІС ПРО

Перед тим, як перейти до розгляду переваг застосування ІС ПРО на підприємстві, пропонуємо виділити основні проблеми, пов’язані з веденням бухгалтерського обліку заробітної плати:

  1. Непередбачуване прийняття змін до законодавчих актів щодо порядку нарахування заробітної плати та здійснення утримань з неї;
  2. Особливості нарахування заробітної плати в залежності від сфери та методів ведення господарської діяльності підприємства;
  3. Наявність різноманітних алгоритмів розрахунку виплат за видами та умовами їх здійснення.

Цей перелік – лише верхівка айсбергу, «найцікавіше» спостерігається на практиці.

Програмний продукт ІС ПРО дозволяє уникнути безлічі неприємних робочих моментів ведення ручного бухгалтерського обліку та проводити бухгалтерські операції у відповідності з потребами підприємства, забезпечуючи при цьому налагоджений взаємозв’язок бухгалтерів із працівниками кадрової служби. Так, ІС ПРО передбачає можливості:

  • обробки та контролю за формуванням та імпортом вхідних облікових даних щодо оплати праці;
  • здійснення розрахунків по визначенню суми заробітної плати та утримань з неї, а також розрахунків доплат, дивідендів, лікарняних і преміальних виплат, матеріальної допомоги, надбавок тощо у відповідності з вимогами чинного законодавства;
  • здійснення розрахунків суми податків і внесків, що підлягають сплаті до фіскального органу;
  • підготовки звітності до контролюючих органів у встановленій формі та багато іншого.

Технічні можливості ІС ПРО звільняють користувача від необхідності ручного заповнення документів, оскільки вся потрібна та актуальна інформація буде відображена на моніторі його ПК. А завдяки автоматизації облікових процесів, бухгалтеру залишається лише своєчасно вносити в програму відповідні показники та зміни до них та формувати необхідні документи у визначений строк.