ДФС в листі від 03.03.2017р № 5466/7/99-99-19-03-17 повідомляє, що вважаються непридатними документи про походження товарів для цілей застосування преференцій без здійснення верифікації (перевірки справжності) за наступними технічними причинами:

 • бланк наданого сертифіката не відповідає зразку бланка, наведеному в додатку III до Протоколу 1 (істотна різниця в розмірі або кольорі, відсутній номер сертифіката, сертифікат заповнений на мові, яка не є одним з офіційних мов Сторін Угоди); як виняток з правил, графа 11 сертифіката може бути розділена на дві частини для проставлення печатки митного органу країни ЄС;
 • незаповнені одна або кілька обов’язкових граф сертифіката (наприклад, графа 4);
 • відсутня відбиток печатки митниці країни ЄС (графа 11);
 • в графах 2 і 5 сертифіката вказані відомості про країну (групі країн), яка не є учасником Угоди;
 • граничний термін дії сертифіката (декларації інвойс) закінчився, за винятком випадку, якщо такий сертифікат (декларація інвойс) був дійсним і поданий митниці на момент поміщення товарів у митний режим “митний склад” (стаття 24 (3) Протоколу 1).

Відповідно до вимог пункту 1 статті 33 Протоколу 1 подальші перевірки підтверджень походження повинні здійснюватися в довільному порядку або коли митні органи країни імпорту мають обґрунтовані сумніви в достовірності таких документів, статус походження відповідних товарів.

До обгрунтованим сумнівам в справжності документів про походження товару відносяться, наприклад, такі випадки:

 • проставлений в сертифікаті відбиток печатки посадової особи митниці країни ЄС відсутня в зразках відбитків печаток;
 • сертифікат або декларація інвойс не підписані експортером (за винятком декларацій інвойсів, складених затвердженими експортерами);
 • структура номера авторизації затвердженого експортера не відповідає структурі номера, доведеного до митниць ДФС;
 • в графі 11 сертифіката відсутній підпис і/або дата видачі (дата може бути проставлена ​​окремо і/або перебувати у відбитку печатки митниці країни ЄС, в разі якщо це передбачено доведеним до митниць ДФС зразком відбитка печатки);
 • маркування на продукції (пакувальній тарі) або на інших супровідних документах свідчить про інше походження товару, ніж зазначеному в документі про походження товару;
 • код товарної номенклатури (на рівні перших чотирьох знаків), зазначений в документі про походження товару або в комерційних (товаросупровідних) документах, відрізняється від коду, задекларованого в митній декларації, за умови зміни правила походження товару;
 • дата декларування експортером відомостей про країну походження товару в графі 12 сертифіката пізніше дати видачі сертифіката, зазначеної в графі 11 цього сертифіката;
 • в сертифікат внесені поправки (дописки), що не завірені печаткою митниці країни ЄС (виправлення/дописки можуть бути засвідчені печаткою митниці країни ЄС, який відрізняється від відбитка печатки, проставленного в графі 11 цього сертифіката).

Відзначається, що уявлення суб’єктами ЗЕД документів про походження товару з метою відновлення преференційного режиму відповідно до статті 301 Митного кодексу України не є підставою для здійснення перевірки цих документів без обґрунтованих сумнівів у достовірності документів про походження товару.

Лист Державної фіскальної служби України від 03.03.2017р. № 5466/7/99-99-19-03-17

З метою підвищення ефективності роботи з перевірки сертифікатів з перевезення товару форми EUR.1 (далі – сертифікат) та декларацій інвойсів відповідно до статті 33 Протоколу 1 “Щодо визначення концепції “Товарів, що походять з певної країни” і методів адміністративного співробітництва” до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 27 червня 2014 року (далі – Протокол 1) та з урахуванням Пояснення Комісії ЄС (2007/С 83/01 від 17.04.2007) необхідно керуватися наступним.

Без здійснення верифікації (перевірки достовірності) для цілей застосування преференцій вважаються непридатними документи про походження товарів з наступних технічних причин:

 • бланк наданого сертифіката не відповідає зразку бланка, наведеному у додатку III до Протоколу 1 (істотна різниця у розмірі чи кольорі, відсутній номер сертифіката, сертифікат заповнений мовою, що не є однією з офіційних мов Сторін Угоди); водночас, як виняток із правил, графа 11 сертифіката може бути розділена на дві частини для проставлення печатки митного органу країни ЄС;
 • не заповнено одну або декілька з обов’язкових граф сертифіката (наприклад, графа 4);
 • відсутній відбиток печатки митниці країни ЄС (графа 11);
 • в графах 2 та 5 сертифіката зазначено відомості про країну (групу країн), яка не є учасником Угоди;
 • граничний термін дії сертифіката/декларації інвойс закінчився, за винятком випадку, якщо такий сертифікат/декларація інвойс був дійсним та поданий митниці на момент поміщення товарів у митний режим “митний склад” (стаття 24 (3) Протоколу 1).

У разі неприйняття сертифіката з технічних причин митницею ДФС оригінал цього сертифіката повертається імпортеру для отримання нового сертифіката після здійснення експорту товарів відповідно до положень статті 18 (1)(b) Протоколу 1, в справах митниці ДФС залишається копія цього сертифіката.

Відповідно до вимог пункту 1 статті 33 Протоколу 1 подальші перевірки підтверджень походження мають здійснюватись у довільному порядку або тоді, коли митні органи країни імпорту мають обґрунтовані сумніви в достовірності таких документів, статусі походження відповідних товарів або виконанні інших вимог цього Протоколу.

До обґрунтованих сумнівів щодо достовірності документів про походження товару відносяться, наприклад, такі випадки:

 • проставлений в сертифікаті відбиток печатки посадової особи митниці країни ЄС відсутній в зразках відбитків печаток, доведених до митниць ДФС;
 • сертифікат або декларація інвойс не підписані експортером (за винятком декларацій інвойсів, складених затвердженими експортерами);
 • структура номера авторизації затвердженого експортера не відповідає структурі номера, доведеного до митниць ДФС;
 • в графі 11 сертифіката відсутній підпис та/або дата видачі (дата може бути проставлена окремо та/або міститися у відбитку печатки митниці країни ЄС, у разі якщо це передбачено доведеним до митниць ДФС зразком відбитку печатки);
 • маркування на продукції/пакувальній тарі або на інших супровідних документах свідчить про інше походження товару ніж зазначено в документі про походження товару;
 • код товарної номенклатури (на рівні перших чотирьох знаків), зазначений у документі про походження товару або в комерційних/товаросупровідних документах, відрізняється від коду, задекларованого в митній декларації, за умови зміни правила походження до товару;
 • дата декларування експортером відомостей про країну походження товару в графі 12 сертифіката пізніше дати видачі сертифіката, зазначеної у графі 11 цього сертифіката;
 • до сертифіката внесені виправлення/дописування, які не засвідчені відбитком печатки митниці країни ЄС (виправлення/дописування можуть бути засвідчені відбитком печатки митниці країни ЄС, який відрізняється від відбитка печатки, проставленого у графі 11 цього сертифіката).

Зауважимо, що подання суб’єктами ЗЕД документів про походження товару з метою відновлення преференційного режиму відповідно до статті 301 Митного кодексу України не є підставою (причиною) для здійснення перевірки цих документів (без обґрунтованих сумнівів щодо достовірності документів про походження товару).

Перевірка підтверджень походження може також здійснюватися у довільному порядку (вибірково) за наявності відповідного доручення ДФС.

У разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності сертифіката або декларації, перевірка цих документів здійснюється шляхом направлення до ДФС відповідного запиту згідно з наказом Держмитслужби від 13.09.2010 № 1050 “Про затвердження Порядку направлення до Держмитслужби звернень митних органів щодо проведення перевірки сертифікатів про походження товару”.

З урахуванням пункту 2 статті 33 Протоколу 1 до Угоди разом із запитом до ДФС направляються:

 • двостороння копія сертифіката (на одному аркуші) із заповненою та засвідченою митницею ДФС графою 13 сертифіката (за винятком дати запиту про проведення перевірки достовірності сертифіката та походження товару);
 • копія засвідченого митницею ДФС інвойсу, якщо він був поданий;
 • будь-які отримані документи й інформація, що вказують на недостовірність інформації, наведеної в підтвердженні походження.

Звертаємо увагу, що статтею 30 Протоколу 1 наведено розбіжності й формальні помилки, які можуть міститися в сертифікаті з перевезення форми EUR.1 та не впливають на походження товарів.

Так, виявлення незначних розбіжностей між відомостями, наведеними в підтвердженні походження й документах, поданих до митної служби для виконання формальностей, пов’язаних з імпортуванням товарів, не спричиняє нікчемності такого підтвердження походження, якщо встановлено у належний спосіб, що цей документ відповідає представленим товарам.

Очевидні формальні помилки у підтвердженні походження, такі як помилки друку (наприклад, зміщення відомостей однієї чи декілька граф в іншу графу сертифіката), не є причиною для відхилення такого документа, як що ці помилки не спричиняють сумнівів щодо правильності відомостей, наведених у документі.

В. о. заступника Голови М. Продан