Як знайти в якому фінансовому зобов’язанні задіяне платіжне доручення?


Документ проведений через виписку банку ВИДАЛИТИ НЕ МОЖЛИВО!!

  1. Меню Розрахункові й валютні рахунки → Платіжні документи
  2. Знайти відповідне платіжне доручення. В нашому прикладі плат. доручення №9 від 21/01/2016 на суму 41,00 грн
  3. Відкрити документ (Меню Реєстр→Відкрити)
  4. Дивимось по якому КЕКВ платіжне доручення (Меню Реєстр →Рознесення по статтям Alt+S)