Електронний документообіг – переворот в сфері ведення бухгалтерського обліку

Стоси паперів, папок, книг і журналів – це все повсякдень супроводжує бухгалтерів по всій країні. Колись, мало хто міг собі уявити, що така ситуація зазнає цілковитих перетворень і основна маса документів змінить свій звичний паперовий формат на електронний.

 

Задля підвищення продуктивності праці бухгалтерської служби та кожного її окремо взятого працівника, для прискорення та оптимізації обліку в цілому та приведення його до відповідності вимогам сучасності, кращі знавці інформаційних технологій створили унікальний продукт, що дозволяє зменшити кількість серйозних помилок та звільнити бухгалтера від необхідності проведення рутинних операцій. І ним стала система електронного документообігу M.E.Doc ІS ЕДО – справжня знахідка, що перевернула хід справ до невпізнанності.

Від мрії до реальності лише один крок

Сьогодні, жодне велике підприємство, компанія чи фінансова установа не використовує для ведення бухгалтерського обліку морально застарілі методи роботи. З метою скорочення виробничих та адміністративних витрат, суттєвого спрощення документообігу, систематизації всієї сукупності облікових даних, для можливості віддаленого доступу та контролю за ними, керівники суб’єктів господарювання різних форм власності впроваджують передові досягнення інформаційних технологій – встановлюють спеціалізовані бухгалтерські програмні продукти.

Зрозуміти та осягнути алгоритм роботи з ними неважко, оскільки до них додається детальна інструкція, що доступна користувачам в будь-який час. Крім того, надійним помічником в роботі є спеціаліст, що здійснює постійний супровід електронної системи і може надати розширену консультацію с приводу її використання в тому чи іншому напрямку.

Переваги електронного документообігу на підприємстві

Якщо ви досі працюєте у звичному «паперовому» режимі, чи використовуєте в роботі проблемні програмні продукти, то навіть не здогадуєтесь, як багато втрачаєте, ігноруючи досконалий здобуток сучасного інформаційного розвитку – систему електронного документообігу M.E.Doc ІS ЕДО. До основних її переваг відноситься:

  • можливість створення первинних документів по шаблону та проведення аудиту бази даних;
  • розмежування документів по терміну давності;
  • групування, фільтрація та збереження документів з метою підвищення ефективності їх пошуку та обробки;
  • миттєве редагування документів та звітів будь-якого періоду;
  • наявність необхідних для роботи класифікаторів та довідників;
  • своєчасне оновлення програмного забезпечення у відповідності до змін в чинному законодавстві;
  • захист бухгалтерських даних від несанкціонованого доступу до них сторонніми особами;
  • складання та відправка звітності до контролюючих органів з підтвердженням в її прийнятті чи отриманням відмови в прийнятті з належним обґрунтуванням.