"Аверс-бухгалтерія" для кадровиків

Як показує практика, дуже часто, роль кадрового відділу на малих підприємствах виконує бухгалтерія. Саме тому електронний журнал "Аверс-бухгалтерія" охоплює і кадрові питання.

Відомості, необхідні для ведення кадрової роботи на підприємстві, різноманітні і часто не описані ні в яких нормативних документах.

 • Організація кадрової роботи, наприклад:
  • правила внутрішнього трудового розпорядку; штатний розклад; положення про відділи, служби підприємства;
  • посадові інструкції;
  • колективний договір;
  • табельний облік робочого часу;
  • організація архівного зберігання документів.
 • Прийом і звільнення співробітників, наприклад:
  • підстави (статті КЗпП), формулювання наказів, оформлення документів;
  • професії по Державного Класифікатора;
  • трудові договори та контракти, цивільно-правові договори;
  • особливості оформлення сумісників, студентів, іноземців, тимчасових працівників;
  • звільнення з ініціативи працівника і адміністрації - підстави, формулювання наказів, записи в трудових книжках.
  • РУХ особового складу, наприклад:
  • тимчасовий і постійний переведення на іншу роботу або в іншу місцевість;
  • відрядження: місцеві, тривалі, навчальні, за кордон України;
  • відпустки: щорічні, додаткові, навчальні, пільгові, без збереження заробітної плати;
  • лікарняні листи.
 • Трудові книжки, наприклад:
  • порядок ведення;
  • вкладиші до трудових книжок, дублікати трудових книжок
  • типові формулювання;
  • виправлення помилок.
 • Звітність в органи державної статистики, наприклад:
  • форми, бланки;
  • інструкції щодо заповнення звітних форм;
  • звітні періоди, терміни подання звітності;
  • відповідальність за неподання.