Що цікавого отримає керівник підприємства в електронному журналі "Аверс-бухгалтерія"

Електронний журнал "Аверс-бухгалтерія" призначений, переважно, для бухгалтерів підприємств. Але це не означає, що він не є корисним для керівників.

Діяльність керівництва підприємства спрямована на вирішення питань, що стосуються організації, планування та поточної діяльності підприємства. Для керівництва в журналі підготовлені наступні рубрики:

 • Організаційна робота:
  • створення, реорганізація та ліквідація підприємств, філій, дочірніх підприємств, представництв та відділень в інших містах і за кордоном; колективний договір; установчі документи; видача довіреності на ведення справ;
  • визначення напрямків господарської діяльності підприємства і, пов'язане з цим отримання патентів, ліцензій, дозволів і т.д .;
  • представництво інтересів підприємства в державних установах, господарських об'єднаннях (холдинги, консорціуми), добровільних, благодійних та інших організаціях;
  • взаємини з контролюючими та перевіряючими органами;
  • звітність та відповідальність перед засновниками, або головними організаціями.
 • Господарська робота:
  • організація взаємин з партнерами по бізнесу та іншими контрагентами (банками та страховими установами, залізницею, автотранспортними підприємствами);
  • оренда землі, майна (автотранспорту, устаткування), нерухомості;
  • кредитно-фінансова діяльність підприємства;
  • охорона праці та техніка безпеки на підприємстві.
 • Кадрова політика:
  • організація кадрової політики на підприємстві: умови роботи, система оплати праці та матеріальної відповідальності працівників, заохочення і покарання;
  • підбір співробітників і контроль за їх роботою;
  • співпраця з професійними об'єднаннями працівників на підприємстві;
  • відповідальність за збереження здорового мікроклімату в колективі.