Оновлення 10.01.132

Завантажити

 

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.132

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

 

1. Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів

1.1. Доопрацьоване завантаження первинних документів з інших облікових систем.

1.2. Виправлене помилкове відхилення первинного документа при прийомі контрагентом.

2. Модуль «Звітність» > Єдиний внесок

2.1. Реалізовані заповнення та відправка форм за попередні періоди:

- «Скасовуюча», «Додаткова» для Додатку 4;

- «Ліквідаційна», «Призначення пенсії» для Додатку 5.

2.2. Виправлене заокруглення підсумкових сум до двох знаків після коми в Таблиці 2 Додатку 4.

2.3. Відновлено проставлення «БК» в полі ІНН в Таблиці 1 Додатку 7.

3. Модуль «Зарплата»

3.1. Розрахункова відомість

Удосконалений механізм розрахунку виду оплат «ВЛС Виконавчий лист» з сум донарахування за попередні періоди.

3.2. Звіти

3.2.1. Доопрацьоване автоматичне заповнення Таблиці 5 (J3040510, F3040510) звіту з ЕСВ даними Розрахункової відомості.

3.2.2. Реалізоване заповнення Таблиці 7 (J3040710, F3040710) звіту з ЕСВ інформацією, відображеною в кадрових даних співробітників.

3.3. Кадрові дані > Пільги

Перейменовано опцію «Враховувати пільгу при виплаті допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи» на «Пільга для розрахунку лікарняного 100%».

Опція використовуються для пільгових категорій співробітників (в тому числі для учасників АТО/ постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи), яким встановлена 100% виплата по листу непрацездатності незалежно від стажу.

3.4. Адміністрування > Експорт

3.4.1. Додано попередження у разі перевищення ліміту по кількості знаків у колонці «Назва поля» (10 символів).

3.4.2. Додано попередження у разі вибору некоректного значення графи «Тип даних» та можливість відновити значення за замовчуванням.

3.4.3. Доопрацьовано попередження у разі дублювання значень графи «Назва поля» з урахуваннях регістру внесених значень.

  ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ  

1. Оновлений Довідник КПКВ.

  НОВІ ФОРМИ  

Державна казначейська служба

F7MD1S15 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1Z15 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S15 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1Z15 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FDVPR002 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів