Оновлення 11.02.009

Завантажити оновлення 11.02.009

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.009

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено довідник Транспортні засоби.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Відповідно до вимог ДПС доопрацьовано перевірку коректності формату номера транспортного засобу. Для відображення реєстраційного номера транспортного засобу дозволяються цифри (0 - 9), латинські літери та кириличні літери, що не відповідають латинським за накресленням (Гг Дд Жж Ии Лл Пп Фф Цц Чч Шш Щщ Ээ Юю Яя):

J1304901 Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними

J1203201 Акцизна накладна форми «П»

J1203401 Акцизна накладна форми «С»

F1304901 Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними

F1203201 Акцизна накладна форми «П»

F1203401 Акцизна накладна форми «С»

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Адміністрування

Сертифікати

Відкориговано заповнення полів у формах заявок при виконанні продовження сертифікатів печатки.

Управління ролями

Доопрацьовано механізм застосування прав доступу при призначенні користувачу кількох ролей у межах одного підприємства.