Оновлення 11.01.028

Завантажити оновлення 11.01.028

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.01.028

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Оновлений довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

2. Оновлено довідник Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

3. Оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

1. Додано нові форми, подання - за потреби:

 • J1312102 Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)
 • J1314803 Ф.№2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій
 • F1314803 Ф.№2-КОРО Заява про скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій

2. Додано нові форми, початок дії - з 01.12.2019 р.:

 • J1400803 Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
 • F1400803 Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Зміни:

1. Оновлено файл xsd у формі:

 • J1303302 Заява щодо ліцензії на виробництво

2. Оновлено електронні формати:

 • J1302001 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені
 • F1302001 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені

3. Відкориговано контролі у формах:

 • J1203201 Акцизна накладна форми «П»
 • F1203201 Акцизна накладна форми «П»

Державна служба статистики

Нові форми:

1. Додано нову форму, початок дії - з 01.12.2019 р.; період подання - Рік:

 • S0210112 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

2. Додано нові форми, початок дії - з 01.07.2019 р.; період подання - І Півріччя, ІІ Півріччя:

 • S0700552 1-газ (піврічна). Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам
 • S0700612 1-електроенергія (піврічна). Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам

Державна казначейська служба

Нові форми:

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 440 від 22.10.2019 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - Місяць:

 • FRBZ0003 Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників(одержувачів) бюджетних коштів
 • FRFZ0003 Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників(одержувачів) бюджетних коштів

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

 • F2KM42 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F43KM142 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • F4_1KM42 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F4_2KM42 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • F4_3KM42 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • F7KM1S42 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KM1Z42 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KMB42 Зведена форма Ф №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMS42 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KMZ42 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FRM19023 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • FRM23S39 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FRM23S40 Додаток 23 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FRM23Z39 Додаток 23 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FRM23Z40 Додаток 23 (заг.ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FV4_3M42 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FV71MS42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FV71MZ42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FVR2M042 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FVR41M42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FVR42M42 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FVR43M42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організації)
 • FVR7MS42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FVR7MZ42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZM4_342 Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FZM71S42 Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZM71Z42 Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZMR4342 Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • FZMR7S42 Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZMR7Z42 Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZV2M042 Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FZVM4142 Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FZVM4242 Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FMDOV208 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
 • FMDOV418 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FMDOV428 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FMDV4314 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
 • FMDV4315 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • FMDV7S14 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FMDV7S15 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
 • FMDV7Z14 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FMDV7Z15 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
 • F2KD42 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F2KDV42 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • F4_1KD42 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • F4_2KD42 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • F4_3KD42 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • F4_4KD42 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • F43KD142 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • F7KD1S42 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KD1Z42 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • F7KDB42 Зведена форма Ф №7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KDS42 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • F7KDZ42 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FRD09023 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
 • FRD10023 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • FRD11023 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
 • FRD12023 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами
 • FRD12024 (варіант№2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами
 • FRD13023 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на
 • FRD14023 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків, станом на
 • FRD15023 Додаток 15 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • FRD16023 Додаток 16 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • FRD17023 Додаток 17 Довідка про депозитні операції
 • FRD18023 Додаток 18 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
 • FRD19023 Додаток 19 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • FRD20023 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • FRD21S23 Додаток 21 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • FRD21Z23 Додаток 21 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • FRD22023 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів
 • FRD23S39 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FRD23S40 Додаток 23 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FRD23Z39 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • FRD23Z40 Додаток 23 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
 • FRD24S23 Додаток 24 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • FRD24Z23 Додаток 24 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • FRD25023 Додаток 25 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями
 • FRD26023 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
 • FRD27023 Додаток 27 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя
 • FV4_3D42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FV71DS42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FV71DZ42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FVR2D042 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FVR41D42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FVR42D42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FVR43D42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій
 • FVR7DS42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FVR7DZ42 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZV2D042 Зведена. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • FZV4_342 Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • FZV71S42 Зведена. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZV71Z42 Зведена. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • FZVR4142 Зведена. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FZVR4242 Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FZVR4342 Зведена. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • FZVR7S42 Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FZVR7Z42 Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • FDOV2008 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
 • FDOV4108 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • FDOV4208 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • FDOV4308 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
 • FDOV4318 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)
 • FDOV4408 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • FDOV70S8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FDOV70Z8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
 • FDOV71S8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
 • FDOV71Z8 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

3. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 307 від 28.02.2017 р. «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

 • FINB0007 Форма №1-дс Баланс
 • FINR0007 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
 • FING0007 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів
 • FINV0007 Форма №4-дс Звіт про власний капітал

4. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 977 від 29.11.2017 р. «Про затвердження типової форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності» додано нову форму, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

 • FINP0007 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Зміни:

 • FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи
 • FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2
 • FREM2113 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
 • FREM4113 (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FREM4213 (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FREM4313 (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FREM7S05 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ (спец.)
 • FREM7Z05 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ (заг. ф.)
 • FZKSPZ20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
 • FZKZAG20 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
 • FRES2113 (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
 • FRES4113 (для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FRES4213 (для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FRES4313 (для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
 • FRES4413 (для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

Інша звітність

Зміни:

Додано динамічні блоки в частині надання інформації по засновникам-юридичним особам:

 • PD300002 Форма №1-ОПП

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2019 р.; період подання - Рік:

 • PRD22023 Додаток 22 Довідка про використання іноземних грантів
 • PRD26023 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»
 • PRD20023 Додаток 20 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Зміни:

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 21.12.2018 р. №1083 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року N 1098» у властивостях бланку змінено дату початку дії форми - 18.01.2019 р.:

 • MFPASP04 ПАСПОРТ бюджетної програми

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нова форма:

Початок дії - з 01.01.2020 р.; період подання - Рік:

 • N0100002 Форма БЗ 4-НАУКА

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Облік ПДВ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Відкориговано збереження параметрів фільтрації, встановлених за допомогою фільтра на панелі інструментів у таблиці вкладки Відсутні у реєстрі.

Первинні документи

Реєстр первинних документів

1. Реалізовано можливість здійснення багатостороннього обміну первинними документами з використанням посилання на документ.

Контрагенти можуть опрацьовувати та затверджувати документи, для яких налаштовано багатосторонній обмін, за отриманими посиланнями. Після затвердження за посиланням документ буде автоматично відправлено наступному учаснику обміну згідно з налаштованим маршрутом.

2. У довіднику Ярлик додано поле для детального опису призначення ярлика. Опис може містити не більше 200 символів.

Додати ярлик можна по команді головного меню Правка - Додати ярлик або команді контекстного меню Додати ярлик.

3. Додано відображення процесу виконання команди Файл - Зашифрувати та зберегти.

Довідки державних органів

Стан розрахунків з бюджетом

1. Додано функцію експорту даних у форматі Excel. Експорт виконується по команді головного меню Файл - Експорт - Експорт таблиці в Excel.

У файл Excel експортуються дані, що відображені у таблиці модуля (з урахуванням обраних фільтрів) на момент виконання експорту.

2. Додано функцію друку даних про стан розрахунків з бюджетом. Друк виконується по команді головного меню Файл - Друк реєстру.

На виконання команди можливо роздрукувати дані, що відображені у таблиці модуля (з урахуванням обраних фільтрів) на момент виконання команди.

Інтеграція

Реалізовано новий метод GetDocProtocol. Метод призначений для збереження протоколу обробки документа у форматі .pdf.

Облік акцизного податку

Для головної установи відкориговано завантаження з ЄРАН документів, що були зареєстровані філіями.

Адміністрування

Сертифікати

Доопрацьовано автоматичне встановлення курсору у поле Пароль носія вікна Підпис при підписанні документів з використанням захищених носіїв.

Управління ролями

Доопрацьовано налаштування доступу до модуля програми Стан розрахунків з бюджетом.

Довідники

Картка підприємства

На вкладці Адреси відкориговано автоматичне збереження повної адреси підприємства при редагуванні окремих параметрів адреси.

Зарплата

1. Оновлено довідник Індекс споживчих цін за жовтень 2019 р. - 100,7 %.

2. Оновлено довідник Індекс споживчих цін за листопад 2019 р. - 100,1 %

Звіти

1. Реалізовано заповнення звіту KD000201 для працівників, які відмовились від індивідуального податкового номеру та використовують серію та номер паспорта.

2. Відкориговано назву звіту Звіт про здійснені відрахування та виплати у вікні формування звіту.