Наші новини

Заповнюємо правильно поле «Призначення платежу»

ГУ ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що для того, щоб суми нарахованих та сплачених платниками податків, зборів, інших платежів до бюджетів та єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ) відображалися саме по конкретному платнику, необхідно чітко дотримуватись вимог наказу Мінфіну від 24.07.2015 №666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» (далі – Порядок №666). Порядком №666 надано рекомендації як правильно заповнювати поле платіжного документа «Призначення платежу».

Так, при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, ЄСВ, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

поле № 1:

 • друкується службовий код (знак) «*» (ознака платежу);

поле № 2:

 • друкується розділовий знак «;»;
 • друкується код виду сплати (формат ссс – тризначне число);

поле № 3:

 • друкується розділовий знак «;»;
 • друкується один з нижченаведених реквізитів:
 • - код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);
 • - реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
 • - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);

поле № 4:

 • друкується розділовий знак «;»;
 • друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу «;» не допускається.

У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов'язково вказується код класифікації доходів бюджету.

При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками.

Про розрахунок суми доплати до мінімальної зарплати при підсумованому обліку робочого часу

Мінсоцполітики в листі від від 21.08.2017р № 2231/0 /101-17 роз'яснює, що якщо робота у святковий (неробочий) день виконувалася згідно змінному графіку, тобто в межах місячної норми робочого часу для такого працівника, то оплата проводиться в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад.

Щодо застосування РРО та роздрукування чеків при оплаті у безготівковій формі

Державна фіскальна служба України надала податкову консультацію від 29.08.2017 р. N 1743/6/99-99-14-05-01-15/ІПК щодо застосування реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) та роздрукування чеків при оплаті у безготівковій формі.

За неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової звітності передбачено відповідальність

Відповідно до п. 110.1 ст. 110 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Для кого обов'язкове використання захищених носіїв?

Не так давно в законодавство були внесені зміни, відповідно до яких деякі категорії передплатників АЦСК зобов'язані зберігати свої ключі на захищених носіях ключової інформації.

Для кого обов'язкове використання захищених носіїв?

Використання захищених носіїв обов'язково:

 • для нотаріусів та державних реєстраторів - вже зараз (з 02.11.2016 відповідно до закону про ЕЦП);

 • для органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств державної форми власності - з 17.08.2017 (відповідно до постанови КМУ №1452).

Ціна на носії

Ми можемо запропонувати клієнту кілька видів носіїв за різною ціною від виробника «Автор».

Важливо! Ціна для кінцевого споживача по всій території України єдина!

token1

Електронний USB-ключ SecureToken-337K (обсяг пам'яті 36 кбайт, виконаний у вигляді накопичувача в пластиковому

корпусі, призначений для зберігання ЕЦП) - 695 грн .;

 

 

token2

Електронний ключ SecureToken-337M (обсяг пам'яті 36 кбайт, виконаний у вигляді флешки, призначений для зберігання ЕЦП) - 965 грн .;

 

 

token3

Електронний ключ SecureToken-337F (обсяг пам'яті: від 4 до 32 Гбайт, виконаний у вигляді флешки, дозволяє зберігати ЕЦП і особисті дані клієнта) - 1580 грн.

*Гарантійний термін використання 36 місяців.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами: (0412) 43 40 20, (097) 929 68 60, (068) 494 67 52

Допомога на лікування не підлягає оподаткуванню

ГУ ДФС у Кіровоградській області нагадує, що згідно чинного законодавства не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб кошти або вартість майна чи послуг, що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування. При цьому, як самого платника податку, так і члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку.

Що потрібно знати платникам про стягнення податкового боргу

Про нюанси процедури стягнення податкового боргу розповідає ГУ ДФС у Чернігівській області.

Щодо нарахування амортизації фізичними особами-підприємцями на загальній системі оподаткування

ДФС в листі від 25.07.2017р. № 16192/6/99-99-13-01-02-15 роз'яснює, що фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування починаючи з 1 січня 2017 року згідно з п.п. 177.4.6 ПКУ має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних із здійсненням його господарської діяльності, амортизаційні відрахування з вартості придбаних після 01.01.2017р основних засобів і нематеріальних активів або самостійно виготовлених основних засобів (крім основних засобів подвійного призначення: земельні ділянки, об'єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі) при наявності документів, що підтверджують здійснення таких витрат.

Повідомити органи ДФС про зміну головного бухгалтера потрібно у 10- денний строк

ГУ ДФС у Кіровоградській області повідомляє, що у разі зміни особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві, до контролюючих органів необхідноподати заяву за формою №1-ОПП у 10- денний строк з дня виникнення змін в облікових даних.

Відповідальність платника при розбіжностях даних податкової декларації з ПДВ та даних Єдиного реєстру податкових накладних

Згідно з п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

При цьому п. 201.10 ст. 201 ПКУ визначено, що відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.

Виявлення розбіжностей даних податкової декларації та даних ЄРПН є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг.

Види перевірок, які мають право проводити контролюючі органи, визначені п. 75.1 ст. 75 ПКУ та до яких належать камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Нагадаємо, що камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи електронного адміністрування ПДВ (даних центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, даних ЄРПН та даних митних декларацій), а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального.

Порядок проведення документальних позапланових перевірок визначено ст. 78 ПКУ.

Відповідно до п. 78.1 ст. 78 ПКУ документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності, зокрема, такої підстави, як виявлено недостовірність даних, що міститься у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

При виявленні розбіжностей даних податкової декларації з ПДВ та даних ЄРПН, платники податків несуть відповідальність, передбачену ПКУ.

ГУ ДФС в Тернопільській області

Програми для віддаленої підтримки:

Team Viewer QS
Team Viewer QJ

Гаряча лінія:

(0412) 43 40 20
(097) 929 68 60

Технічна підтримка ІС Про:

(0412) 43 40 23
(0412) 43 40 24

Питання по електронним цифровим підписам:

(0412) 43 20 21
(068) 494 67 58

Підтримка на сайті

Запитання та відповіді