Наші новини

Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат фізичними особами – платниками єдиного податку

ГУ ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за №800/27245, затверджено:

Випадки обмеження видачі готівки через касу підприємства

Постановою Правління НБУ від 06.06.2013 р № 210 встановлено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 000 грн.

Виправлення помилки у даті податкової накладної

Як повідомляє ДФС в індивідуальній податкової консультації від 05.05.2017р № 89/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, помилка в даті складання податкової накладної не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування з зазначенням правильної дати складання такої податкової накладної.

Особливості складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій

Офіс великих платників податків в індивідуальній податкової консультації від 02.06.2017 р № 450/ІПК/28-10-01-03-11 щодо особливостей складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій роз'яснює наступне.

Пунктом 201.4 ПКУ передбачено, що податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції), зокрема, на постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу або платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника).

Згідно п. 8 та п. 12 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 N 1307, у верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна позначка "X" і вказується тип причини "11" , в рядку "Особа (платник податку) - покупець" вказується "Неплатник", а в рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний Індивідуальний податковий номер "100000000000".

Згідно з постановою КМУ від 18.02.2002 р № 199 "Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування" фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованому коду товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості.

Тому платник податків групують в податковій накладній в графі "Номенклатура поставки товарів/послуг продавця" товари/послуги по групах, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, і графи 4, 5, 6 і 7 не заповнює .

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ЗА ЩОДЕННИМИ ПІДСУМКАМИ ОПЕРАЦІЙ

Індивідуальна податкова консультація Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 02.06.2017 р. № 450/ІПК/28-10-01-03-11

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Кодексом термін.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити, як, зокрема, код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

Тобто при здійсненні платниками податку починаючи з 1 січня 2017 року операцій з постачання товарів у податковій накладній в обов'язковому порядку зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних і імпортних товарів - 10 знаків, для інших товарів - не менше 4 знаків). При цьому код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається на всіх етапах постачання товарів від виробника чи імпортера до кінцевого споживача та незалежно від дати придбання чи виготовлення такого товару (до 1 січня 2017 року чи після цієї дати).

Пунктом 201.4 ст. 201 Кодексу передбачено, що податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі, зокрема:

  • здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника).

Згідно з п. 8 та п. 12 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307), у верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна помітка "X" та зазначається тип причини "11", у рядку "Особа (платник податку) - покупець" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний Індивідуальний податковий номер "100000000000".

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року N 199 "Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування" фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості.

Тому платник податку згруповує в податковій накладній в графі "Номенклатура постачання товарів/послуг продавця" товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД / коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, та графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.

Інформацію надано електронним журналом "Аверс-Бухгалтерія".

Визнання витрат без первинного документа контрагента

Мінфін наказом від 11.04.2017 р № 427 затвердив зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р № 88 (далі - Положення № 88). Даними змінами багато застарілих термінів і понять замінено новими, відповідаючим чинним нормативно-правовим актам. Крім того, Положення № 88 доповнено новими нормами.

Про дотримання встановлених термінів виплати зарплати

Мінсоцполітіткі в листі від 10.04.2017 р № 628/0/102-17/282 повідомляє, що відповідно до ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону про оплату праці заробітна плата виплачується працівникам регулярно:

  • в робочі дні;
  • в терміни, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом);
  • не рідше двох разів на місяць через проміжок, що не перевищує шістнадцяти календарних днів;
  • не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

У листі пропонується працівникам звертатися до органів Держпраці в разі недотримання роботодавцем норми щодо своєчасної виплати заробітної плати (наприклад, менше двох разів на місяць).

ЩОДО ТЕРМІНІВ ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ

Лист Міністерства соціальної політитки України від 10.04.2017 р. № 628/0/102-17/282

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув Ваше звернення та повідомляє.

Відповідно до ст. 115 Кодексу законів про працю України (КЗпП України) та статті 24 Закону України "Про оплату праці" (далі - Закон) заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Тобто, законодавством чітко визначено зобов'язання власника підприємства або уповноваженої ним особи нараховувати та виплачувати заробітну плату працівникам не рідше двох разів на місяць.

Статтею 36 Закону встановлено, що за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

Разом з тим, якщо на підприємстві, в установі чи організації, в якій Ви працюєте, не дотримуються норми щодо виплати заробітної плати вчасно, то можете звернутися до Державної служби з питань праці України.

Директор Департаменту О. Товстенко

Інформацію надано електронним журналом "Аверс-Бухгалтерія".

Податкова декларація з рентної плати: коли не здійснювалася заготівля деревини

ГУ ДФС в Тернопільській області повідомляє, що відповідно до п. п. 256.11.1 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) сума рентної плати обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у дозволах.

Не сплатив єдиний внесок або спізнився з оплатою – очікуй відповідальності

ГУ ДФС у Хмельницькій області нагадує, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Про звітний період з податку на прибуток для виробника сільськогосподарської продукції

ДФС в індивідуальній податкової консультації від 31.05.2017 р № 422/6/99-99-15-02-02-15/ІПК повідомляє, на поточний момент як і раніше діє п.п. 137.4.1 ПКУ, згідно з яким підприємства - виробники сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 ПКУ, можуть вибрати для податку на прибуток річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року.

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу товарів через мережу Інтернет

ГУ ДФС в Харківській області в індивідуальній податкової консультації від 30.05.2017 р № 412/ІПК/20-40-14-10-17 нагадує, що документи по операціях з використанням електронних платіжних засобів мають статус первинного документа і можуть бути використані при врегулюванні спірних питань.

Коли необхідно закривати рахунки при ліквідації юридичної особи

ГУ ДФС в Тернопільській області повідомляє, що частиною 3 ст. 111 Цивільного кодексу України встановлено, що під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.

Декларація по прибутку викладена в новій редакції

Мінфін наказом від 28.04.2017 р № 467 виклав у новій редакції Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств та додатки до неї.

Програми для віддаленої підтримки:

Team Viewer QSTeam Viewer QS
Team Viewer QJ

Гаряча лінія:

(0412) 43 40 20
(097) 929 68 60

Технічна підтримка ІС Про:

(0412) 43 40 23
(0412) 43 40 24

Питання по електронним цифровим підписам:

(0412) 43 20 21
(068) 494 67 58

Підтримка на сайті

Запитання та відповіді