Наші новини

Облік доходів у підприємців на загальній системі оподаткування

ГУ ДФС у Рівненській області нагадує, що загальним оподатковуваним доходом під­приємця є виручка, отримана ним у грошовій та/або натуральній формі від провадження господарської діяльності,  відповідно п. б Наказу Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 року № 481 « Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, які ведуть фізичні особи  - підприємці», а саме:

Про розрахунок сум податкових зобов’язань

ГУ ДФС у Дніпропетровській області інформує, що Державна фіскальна служба України у листі від 22.05.2017 №12767/7/99-99-19-01-01-17    (далі – лист ДФС №12767) повідомила про порядок розрахунку сум податкових зобов’язань, які виникають при випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі.

Річний перерахунок ПДВ з урахуванням частки використання в оподатковуваних операціях

ГУ ДФС в Тернопільській області повідомляє, що пунктом 199.1 ст. 199 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Оновлено Державний реєстр РРО

ДФС наказом від 07.06.2017 р № 406 затвердив новий Державний реєстр РРО.

Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат фізичними особами – платниками єдиного податку

ГУ ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за №800/27245, затверджено:

Випадки обмеження видачі готівки через касу підприємства

Постановою Правління НБУ від 06.06.2013 р № 210 встановлено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 000 грн.

Виправлення помилки у даті податкової накладної

Як повідомляє ДФС в індивідуальній податкової консультації від 05.05.2017р № 89/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, помилка в даті складання податкової накладної не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування з зазначенням правильної дати складання такої податкової накладної.

Особливості складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій

Офіс великих платників податків в індивідуальній податкової консультації від 02.06.2017 р № 450/ІПК/28-10-01-03-11 щодо особливостей складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій роз'яснює наступне.

Пунктом 201.4 ПКУ передбачено, що податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції), зокрема, на постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу або платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника).

Згідно п. 8 та п. 12 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 N 1307, у верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна позначка "X" і вказується тип причини "11" , в рядку "Особа (платник податку) - покупець" вказується "Неплатник", а в рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний Індивідуальний податковий номер "100000000000".

Згідно з постановою КМУ від 18.02.2002 р № 199 "Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування" фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованому коду товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості.

Тому платник податків групують в податковій накладній в графі "Номенклатура поставки товарів/послуг продавця" товари/послуги по групах, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, і графи 4, 5, 6 і 7 не заповнює .

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ЗА ЩОДЕННИМИ ПІДСУМКАМИ ОПЕРАЦІЙ

Індивідуальна податкова консультація Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 02.06.2017 р. № 450/ІПК/28-10-01-03-11

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Кодексом термін.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити, як, зокрема, код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

Тобто при здійсненні платниками податку починаючи з 1 січня 2017 року операцій з постачання товарів у податковій накладній в обов'язковому порядку зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних і імпортних товарів - 10 знаків, для інших товарів - не менше 4 знаків). При цьому код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається на всіх етапах постачання товарів від виробника чи імпортера до кінцевого споживача та незалежно від дати придбання чи виготовлення такого товару (до 1 січня 2017 року чи після цієї дати).

Пунктом 201.4 ст. 201 Кодексу передбачено, що податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі, зокрема:

  • здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника).

Згідно з п. 8 та п. 12 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307), у верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна помітка "X" та зазначається тип причини "11", у рядку "Особа (платник податку) - покупець" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний Індивідуальний податковий номер "100000000000".

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року N 199 "Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування" фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості.

Тому платник податку згруповує в податковій накладній в графі "Номенклатура постачання товарів/послуг продавця" товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД / коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, та графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.

Інформацію надано електронним журналом "Аверс-Бухгалтерія".

Визнання витрат без первинного документа контрагента

Мінфін наказом від 11.04.2017 р № 427 затвердив зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р № 88 (далі - Положення № 88). Даними змінами багато застарілих термінів і понять замінено новими, відповідаючим чинним нормативно-правовим актам. Крім того, Положення № 88 доповнено новими нормами.

Про дотримання встановлених термінів виплати зарплати

Мінсоцполітіткі в листі від 10.04.2017 р № 628/0/102-17/282 повідомляє, що відповідно до ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону про оплату праці заробітна плата виплачується працівникам регулярно:

  • в робочі дні;
  • в терміни, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації (іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом);
  • не рідше двох разів на місяць через проміжок, що не перевищує шістнадцяти календарних днів;
  • не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

У листі пропонується працівникам звертатися до органів Держпраці в разі недотримання роботодавцем норми щодо своєчасної виплати заробітної плати (наприклад, менше двох разів на місяць).

ЩОДО ТЕРМІНІВ ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ

Лист Міністерства соціальної політитки України від 10.04.2017 р. № 628/0/102-17/282

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув Ваше звернення та повідомляє.

Відповідно до ст. 115 Кодексу законів про працю України (КЗпП України) та статті 24 Закону України "Про оплату праці" (далі - Закон) заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Тобто, законодавством чітко визначено зобов'язання власника підприємства або уповноваженої ним особи нараховувати та виплачувати заробітну плату працівникам не рідше двох разів на місяць.

Статтею 36 Закону встановлено, що за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

Разом з тим, якщо на підприємстві, в установі чи організації, в якій Ви працюєте, не дотримуються норми щодо виплати заробітної плати вчасно, то можете звернутися до Державної служби з питань праці України.

Директор Департаменту О. Товстенко

Інформацію надано електронним журналом "Аверс-Бухгалтерія".

Податкова декларація з рентної плати: коли не здійснювалася заготівля деревини

ГУ ДФС в Тернопільській області повідомляє, що відповідно до п. п. 256.11.1 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) сума рентної плати обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у дозволах.

Не сплатив єдиний внесок або спізнився з оплатою – очікуй відповідальності

ГУ ДФС у Хмельницькій області нагадує, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Програми для віддаленої підтримки:

Team Viewer QS
Team Viewer QJ

Гаряча лінія:

(0412) 43 40 20
(097) 929 68 60

Технічна підтримка ІС Про:

(0412) 43 40 23
(0412) 43 40 24

Питання по електронним цифровим підписам:

(0412) 43 20 21
(068) 494 67 58

Підтримка на сайті

Запитання та відповіді