Завантажити оновлення 10.01.211

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.211

НОВІ ФОРМИ

Державна служба статистики

 • S1001402 2К-П інв Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)
 • S1605110 51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
 • S2105109 51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства
 • S0800108 1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово- комунальних послуг та електроенергії
 • S0800207 1-субсидії. Звіт про надання населенню субсидій
 • S2701412 21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства
 • S0500510 5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування

КМДА

 • KMDABR01 Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – бюджет
 • KMR2KD36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • KM301111 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
 • KM43D136 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • KMR41D36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • KMR42D36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • KMR43D36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • KMR44D36 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
 • KM7D1S36 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • KM7D1Z36 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • KMR7DB36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • KMR7DS36 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • KMR7DZ36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • KMD09017 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
 • KMD10017 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту
 • KMD11017 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
 • KMD12017 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на
 • KMD12027 (варіант №2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках
 • KMD13017 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на
 • KMD14017 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби
 • KMD15017 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
 • KMD16017 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
 • KMD17017 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
 • KMD18017 Додаток 18 Довідка про депозитні операції
 • KMD19017 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
 • KMD20017 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення
 • KMD21017 Додаток 21 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
 • KMD22017 Додаток 22 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
 • KMD23S17 Додаток 23 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • KMD23Z17 Додаток 23 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів
 • KMD24017 Додаток 24 Довідка про використання іноземних грантів
 • KMD25S27 Додаток 25 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • KMD25Z27 Додаток 25 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
 • KMD26S17 Додаток 26 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KMD26Z17 Додаток 26 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
 • KMD28017 Додаток 28 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м “Звіт про заборгованість бюджетних установ”
 • KMD29017 Додаток 29 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації
 • KMFB0002 Форма №1-дс Баланс
 • KMFR0002 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
 • KMFG0002 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
 • KMFV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал
 • KMFP0002 Форма № 5-дс. Примітки до річної фінансової звітності
 • KMR2KM36 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
 • KMR41M36 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
 • KMR42M36 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 • KMR43M36 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
 • KM43M136 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
 • KMR7MB36 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • KMR7MS36 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • KM7M1Z36 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
 • KM7M1S36 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

МОЗ України

 • F2KDMN36 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)
 • F41DEP36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозитні суми)
 • F41VAL36 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)
 • F42VAL36 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)
 • F43_IM36 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)
 • F7KDZM36 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)
 • FRD25MZ8 Додаток 25 (заг.ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2) (інші міністерства)

ДФС (бюджет)

 • FSUFR003 Управлінська форма 3

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

1. Доопрацьоване автоматичне перенесення даних по коду КОАТУУ з попередньої версії форми J0138101 у нову версію J0138103 Відомості про наявність земельних ділянок – Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи за допомогою програми користувача «Перенес. даних з J0138101».

2. Реалізовано можливість автоматичного перенесення даних для періоду «Рік» з попередньої версії форми J0602005 у нову версію J0602006 Податкова декларація з плати за землю.

Для перенесення даних у вікні відкритого документа J0602006 на вкладці Наступні дії виконайте команду Виконати додаткову програму обробки – Дані з J0602006 (рік 2017).

Перенесення даних виконується згідно відмітки в полі «Земельний податок» чи «Орендна плата» та коду КОАТУУ.

Зверніть увагу! Спочатку виконайте автоматичне перенесення даних із старої форми у нову, а вже потім, за потреби, додайте вручну необхідні дані.

Інакше, під час перенесення даних інформація, що була внесена вручну у таблиці нової форми, видаляється.

Державна казначейська служба

 • FK0SHM12 (Місцевий бюджет) Кошторис
 • FINV0002 Форма N 4-дс. Звіт про власний капітал

ДФС (бюджет)

 • FSFINR02 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати
 • FSFING02 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів
 • FSRD1317 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на
 • FSRD1217 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на

Звітність державних підприємств

 • S3000308 Показники виконання фінансового плану

Міністерство культури

 • MK881001 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
 • MK882001 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
 • MK884001 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
 • MK885001 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

КМДА

 • KM105007 Ф5. Примітки до річної звітності

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документи

Реєстр первинних документів

Виправлено створення первинних документів на основі Рахунку