Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.079

  У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ  

1.	Модуль «Первинні документи»
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Реалізована можливість вибору адресата для РК (FJ1201207), в якому заповнені графи за двома ставками з додатним та від’ємним значенням.
1.1.2.	Відновлене відображення повної назви контрагента при наведенні курсора на колонку «Найменування».
1.1.3.	Виправлена робота верхнього фільтру за колонками при введенні некоректних символів в значення фільтру.
1.1.4.	Виправлений автоматичний розрахунок суми в полі «У тому числі ПДВ» у первинному документі:
	102	Повернення постачальнику

2.	Модуль «Звітність» 

2.1.	Реєстр звітів
2.1.1.	Виправлена відправка звітів при зміні сертифікатів АЦСК «ІДД ДПС» на сертифікати інших АЦСК.
2.2.	Єдиний внесок
2.2.1.	В Таблицю 6 (E0406I01) Додатку 4 доданий контроль ручного вводу типів нарахувань в залежності від періоду формування звіту.

3.	Модуль «Зарплата»

3.1.	Адміністрування > Налаштування >Довідники
Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за вересень 2015р. - 102,3 %.

4.	Модуль «Адміністрування» > Сертифікати

4.1.	Виправлена помилка, яка виникала при перевірці сертифікатів на відповідність кореневому сертифікату.
4.2.	Реалізоване формування за замовчуванням заявок на сертифікати АЦСК «Україна» за наявності у системі сертифікатів інших АЦСК.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ  

Податкова інспекція
Виправлено період подання форм:
J0700301	Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей
F0700301	Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей

Реалізована можливість вибору рахунку із Довідника рахунків:
J0209407	Податкова декларація з ПДВ (спеціальна)

Доопрацьована перевірка між Декларацією та Додатками, якщо в пакеті звітності більше двох Додатків:
J0103802	Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи
J0138101	Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Встановлено ознаку «Може повторюватись в межах періоду» для можливості подання форми кожного дня протягом заданого періоду:
F3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Для зручності роботи додане системне поле вибору інспекції у наступних формах:
J3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу
F3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Міністерство економіки
S2801114	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S2840203	Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
S2840303	Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
S2840403	Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
S2840503	Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
S2840703	Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
S2840803	Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
S2840913	Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
S2840933	Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

Міністерство культури
MK300106	Фінансовий план підприємства
MK300306	Показники виконання фінансового плану

Міністерство оборони
MOU31112	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Мінпаливенерго
PE000306	Показники виконання фінансового плану

Укоборонпром
UOP31112	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)