Завантажити


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.071 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 1. Модуль «Первинні документи» 1.1. Реєстр первинних документів 1.1.1. Реалізована функція копіювання з «Виданих» в «Отримані» зареєстрованих ПН/РК, складених отримувачем послуг від нерезидента для відображення податкового кредиту. Копіювання виконується за допомогою пункту контекстного меню «Скопіювати зареєстровані вихідні ПН/РК у вхідні». Скопійовані ПН/РК мають напрямок «Вхідний» та статус «Дублікат». 1.1.2. Виправлено помилкову можливість зміни даних в отриманому підписаному первинному документі. 1.1.3. Заборонено зміну вручну обраного з довідника значення поля «ЄДРПОУ» через наступну невірну відправку документа. 1.1.4. Видалено повідомлення про застарілу версію бланку звіту при експорті та друці вхідних ПН. 1.1.5. При допідписанні документа доопрацьоване відображення статусів згідно комплекту підписів, налаштованому в шаблоні документа. 1.1.6. Доопрацьована робота фільтру за полем «Найменування» в блоці «Контрагент», якщо назва контрагента містить кому. 1.1.7. Виправлена помилка відображення в реєстрі граничного терміну реєстрації. 1.1.8. Відновлена функція «Перемістити в архів» для зареєстрованих ПН/РК, виписаних на неплатників податків. 1.1.9. Додана кнопка відправки документа на панель інструментів реєстру після перевірки документа. 1.1.10. Виправлене відображення вхідних/вихідних документів згідно прав доступу, налаштованих для ролі. 1.1.11. Виправлено надання прав доступу до функцій реєстру первинних документів, якщо користувачу надано декілька ролей. 1.1.12. Доопрацьовано відображення печатки «Документ прийнято/ Документ не прийнято» для документів, переміщених в архів. 1.1.13. Виправлене допідписання документів кнопкою на панелі інструментів та командою з контекстного меню. 1.2. Звірка з реєстраційним лімітом ДФС 1.2.1. Змінені умови підрахунку суми ліміту в калькуляторі користувача: до розрахунку не включаються РК з умовними ІПН 100000000000, 200000000000, 300000000000, 400000000000, 500000000000, у яких дата виписки ПН <01.07.2015. 1.2.2. Доопрацьований перерахунок суми ліміту в калькуляторі користувача при вході в модуль після видалення в корзину зареєстрованих документів, які брали участь в розрахунку. 1.3. Шаблони первинних документів На панель інструментів модуля доданий фільтр пошуку, який вмикає/вимикає фільтрування за колонками реєстру. 2. Модуль «Звітність» 2.1. Реєстр звітів 2.1.1. Реалізований вибір декількох значень з довідника в полі «14 Додаткові вміння, знання, навички працівника» для форми: C0302502 Форма №3-ПН. Інформація про попит на робочу силу (вакансії) 2.1.2. Реалізоване позиціонування рядка обраного звіту при відправці, експорті до контролюючого органу, шифруванні та збереженні для форм: C0100224 Ф4-ФСС з ТВП Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням C0101408 Ф14-ФСС з ТВП Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення 2.1.3. Реалізоване закриття вкладки звіту при його видаленні. 2.1.4. Реалізовано відкриття скопійованого документа та автоматичне проставлення наступного номера при копіюванні запиту: J1300103 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних F1300103 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних 2.2. Єдиний внесок 2.2.1. Для Додатку 5 (E0500I01) додана можливість створення Початкового звіту на основі раніше створених таблиць з типом «Призначення пенсії» або «Ліквідаційна» за допомогою кнопки Створити на панелі інструментів. 2.2.2. При додаванні рядка в Таблиці 5 (E0405I01) Додатку 4 реалізоване порожнє значення в колонці «Договір ЦПХ» замість неактивної ознаки. 3. Модуль «Банківський модуль» > Банківські виписки Доопрацьовано перевірку доступності файлу при додаванні вкладення, якщо файл відкрито в іншій програмі. 4. Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних Виправлена помилка при виконанні універсального експорту документів підзвітних організацій в режимі «Корпорація». 5. Модуль «Адміністрування» 5.1. Сертифікати > Документи від розробника Виправлено створення «Листа до АЦСК «Україна» про скорочену назву». Виправлено назви пунктів головного меню, контекстного меню та кнопки на панелі інструментів «Створити > Лист до АЦСК «Україна» про скорочену назву». 5.2. Управління ролями В налаштуваннях прав доступу ролі для підсистеми «Первинні документи > Реєстр первинних документів» додане налаштування «Переміщення документів в архів». За замовчуванням параметр встановлений для всіх ролей. 5.3. Журнал подій До параметрів додана нова подія «Переміщення документів в архів». 5.4. Планувальник завдань Додана можливість вибору мережевого каталогу при створенні резервної копії: шлях до каталогу збереження резервної копії можна вказати вручну з клавіатури. 6. Модуль «Довідники» 6.1. Довідник контрагентів 6.1.1. Доопрацьоване відображення списку контрагентів, проімпортованих з xml-файлу. 6.1.2. Доопрацьовані пошук та фільтрування контрагентів при кількості записів більше 20000 у програмі під управлінням СКБД Oracle. 6.1.3. Реалізовано попередження при спробі оновити дані поточної організації в ЄДК. ЗМІНИ У ФОРМАХ Державна служба статистики S2601001 1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна) S0423110 1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами S0423111 1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами S0400408 1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості S0301112 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)