Підсистема "Фінансове планування і аналіз" системи "ІС-Про" призначена для отримання необхідних в управлінні даних про наявність і рух оборотних коштів в різних розрізах. Набір оперативних режимів підсистеми забезпечує швидке отримання ряду важливих фінансових показників.

Підсистема складається із наступних модулів:

  • Фінансові таблиці - призначений для формування, розрахунку та контролю довільних взаємопов'язаних бюджетів.
  • Ааліз наявності і руху грошових засобів - забезпечує отримання інформації про поточну наявність і рух грошових засобів.
  • Аналіз руху запасів - забезпечує отримання інформації про поточну наявність і рух запасів.
  • План надходження і витрат по рахункам - надає інформацію про поточну наявність дебітоської та кредиторської заборгованості в любій валюті.
  • Бюджети - призначений для формування бюджетів, введення планових і збору фактичних показників на основі проведень, відправлених в Головну книгу, в розрізі вибраних аналітичних реквізитів по вказаним рахункам.
  • Кошторис і план асигнувань бюджетної організації служить для ведення кошторису та плану асигнувань, формування мережі бюджетних організаціій і  реєстру розподілів відкритих асигнувань.